Výrobky

Nechajte odborníkov tvoriť za vás

Kvalitou svojej práce sa môže pochváliť aj spoločnosť LM-MONT, ktorej produkty a realizácie sa na slovenskom trhu, ale nielen tu, objavujú od roku 2008. Jej rozvoj je takisto dynamický, snaží sa o kvalitu v každom ohľade a svoje skúsenosti pretavuje do realizácií najrozličnejších stavieb aj mimo Slovenska.

Otváravé dvere nemusia byť nudné

Stavby si vyžadujú mnohoraké produkty a pestrý sortiment dodávok konštrukcií, ktoré sú z najrozličnejších materiálov, napríklad z plastov, hliníka alebo skla. Táto spoločnosť spolupracuje s architektmi, projektantmi a investormi, ponúka im moderné, inovatívne riešenia konštrukcií a trendy v materiáloch, ktoré sa využívajú na výrobu prvkov pri vybavovaní a zriaďovaní interiérov budov. Vysoká kvalitatívna úroveň je to, čo majú na zreteli pri poradenskej činnosti, tvorbe projektov až po realizovanie diela.

Konštrukcie sa navrhujú z rôznych druhov materiálov, stavby si vyžadujú oceľové, plastové aj drevené či sklenené prvky, ktoré v konečnom dôsledku tvoria celok v podobe budovy na užívanie, bytové domy, administratívu či výrobné haly, športoviská a veľa iných stavieb. Technicky prepracované, ale jednoduché a funkčné riešenia majú v súčasnosti „zelenú“ a sú vítané na všetkých stavbách, ktoré vznikajú.

V bývaní sa trendy menia a projektanti na ne reagujú navrhovaním moderných konštrukcií, napríklad namiesto sprchových kútov je vhodné sprchu oddeliť iba sklenenou zástenou, sklenena zastena Lmmont.sk ktorá môže mať posuvné alebo otváravé dvere, ale trendovejšie sú takzvané „walk in“ steny, teda bez dverí. Bezpečnostné sklo sa vyreže na potrebný rozmer, môže byť priehľadné alebo matné či pieskované, ale aj v akejkoľvek inej úprave, ktorá sa hodí do interiéru. Výhodou je praktickosť a jednoduché ošetrovanie sklenenej zásteny, z hľadiska dizajnu je to veľmi originálny prvok.

Priehľadné sklo je nenápadné

Sprchovanie bude oveľa príjemnejšie, ak vás bude chrániť štýlová zástena, ktorú si vlastnoručne dotvoríte, navrhnete grafickú úpravu a necháte výrobcu, aby vám zástenu v tomto duchu vyrobil. Pekný vzor alebo vhodná farebná alternatíva skla oddelí priestor na sprchu od ostatnej časti kúpeľne.