Služby

Poverte advokáta zastupovaním v dedičskom konaní

Ak dôjde k úmrtiu príbuznej osoby a vy sa stávate priamym dedičom alebo jedným z dedičov, budete vždy kontaktovaní notárom. Notár je osoba, ktorá je poverená súdmi a mohli by sme ju nazývať výkonným súdnym komisárom. Notár teda vykonáva rozdelenie majetku a ďalších súvisiacich záležitostí na základe zákonom daných podkladov a vy ste v pozícii človeka, ktorý tieto rozhodnutia prijíma na základe dedičského konania.

súdny proces

Ak ide napríklad o úmrtie otca, ktorého jediný syn sa o neho riadne staral a zaujímal, a nie je v hre žiadne vydedenie ani závet, a otcov majetok je skôr skromný, napríklad otec vlastný rodinný dom nezaťažený hypotékou a inými pohľadávkami, býva spravidla priebeh dedičského konania jednoduchý a nekomplikovaný. Pokiaľ sa však jedná o alkoholika, ktorého dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku, alebo sa u notára zíde päť dedičov, a niektorí môžu byť vydedení, a je tu ešte k dispozícii závet, môže ísť o veľmi zložitý a komplikovaný proces, na ktorý bežný smrteľník bez právneho vzdelania nemusí stačiť.

porada s advokátom

V takýchto prípadoch sú tu k dispozícii advokáti. Právnik v Banskej Bystrici podobné prípady rieši bežne a ľudia mu dôverujú v situácii, keď sa ním nechajú zastupovať v dedičskom konaní. Právny zástup má význam najmä pri neštandardných situáciách a sporoch o dedičské právo, a zastupujúci právnik je schopný viesť dedičským konaním svojho klienta od začiatku až do konca. Právne zastúpenie sa svojím spôsobom podobá na konanie na súde, keď má napríklad obžalovaný k dispozícii aj svojho obhajcu, a ten je teda jeho právnym zástupcom.

Právny zástup je tiež výhodný v tom, že vás právnik do problematiky lepšie zasvätí, vysvetlí vám všetko potrebné, aby ste lepšie chápali priebeh dedičského konania, boli ľudovo povedané v obraze, a mohli si tiež vytvárať na vec svoj osobný názor. Odborník je tu na to, aby pomáhal laickým osobám, ktoré sa vo svojom živote právnymi záležitosťami nezaoberajú.