Nezařazené

Trasovanie potrubia ako účinná pomoc a prevencia

Potrubie a kanalizácia si vyžaduje pozornosť a prevenciu v akomkoľvek objekte. Usadeniny a nánosy, ktoré časom vznikajú nás môžu postupom času dobehnúť, potrubie sa časom stane nepriechodným až takmer upchatým. Pri akútne vzniknutej havárii vždy pomôže okamžitý zásah non stop služby krtkovania, ale je časovo aj ekonomicky výhodnejšie predchádzať týmto situáciám.

Trasovanie potrubia https://ab-krtkovanie.sk/trasovanie-potrubia/ je príkladom a dokonalou ponukou prevencie, ktorá má svoje opodstatnenie najmä v starších objektoch. Práve v tých často chýba potrebná dokumentácia potrubia alebo kanalizácie, ktorá je nevyhnutná pre doriešenie aktuálneho problému. V tejto situácii nám ponúkané trasovanie potrubia poskytne informáciu o aktuálnom stave kanalizácie v daný čas a pomôže pri odstránení problému alebo mu preventívne zabráni.

lost-places-2178884_640

Jedná sa o modernú technológiu trasovania na princípe rádiových vĺn a ich odozvy. Tie lokalizujú a odhalia poškodené časti, prípadne veľmi namáhané a už znehodnotené časti potrubia alebo celej kanalizácie.

Jednoduchá, ale o to viac sofistikovaná technológia Vám ponúka odhalenie problému bez nutnosti vedľajších demolačných alebo búracích prác, dokonca ani výkopové práce nie sú nutné.

Jednoduchá, účinná a najmä nedevastujúca technológia je mimoriadne spoľahlivá na dokonalé odhalenie trasy Vášho potrubia, priestoru šachty a iných revíznych a technických prvkov.

site-3255854_640

Je účinná pri hľadaní príčiny alebo pôvodu poruchy, odhalí napríklad zúžené potrubie, rôzne deformácie, prípadne nesprávne namontovaný odtok alebo závaly a trhliny v potrubí.

Hlavná výhoda je v ušetrení ekonomických nákladov a času, ktoré by boli potrebné na výkopové práce.

Celý proces je samozrejme nahrávaný a snímaný a záznam si dokážete kedykoľvek pozrieť a vytvoriť analýzu aktuálneho stavu.

Trasovanie potrubia je technologicky aj ekonomicky výhodná forma prevencie potrubia.