Služby

Zvuky, ktoré liečia dušu

Sme obklopení zvukmi rôzneho charakteru, či už ide o melódie piesní, hlasy ľudí, zvuky prírody. Nachádzame ich vonku, ale aj v našom vnútri. Ćo v nás tieto zvuky vyvolávajú? Závisí, akú energiu v sebe nesú, ak sme svedkami škaredých slov, môže nás to vnútorne veľmi ničiť, naopak, zvuky prírody sú lahodiace a pôsobia upokojujúco, harmonicky, liečivo. Možno to znie neuveriteľne, ale zvuky sa priamo podieľajú aj na tom, ako funguje naše telo, pretože telo a duša sú prepojené a všetko na seba navzájom vplýva. Zvuky v súčasnosti primárne zahlcujú naše vnútro, negatívne naň pôsobia.

mantra

My sami si však vieme určiť, ktoré zvuky pre nás budú rozhodujúce a ktoré chceme v živote mať, aby nás ďalej ovplyvňovali. S pojmom mantra ste sa zrejme už stretli. Jeho základom je opakovanie. Pojem mantry sa natoľko v súčasnosti využíva, že sa z nej stáva akési módne slovo, ale málokedy ľudia vedia, o čo v skutočnosti ide. Mantry sú dedičstvo duchovného sveta a majú potenciál meniť naše životy. Chceme pod ich vplyvom byť pokojnejšími, vyrovnanejšími, v súlade so sebou a prírodou. Nie všetky mantry sú rovnako efektívne. Niektoré sú špecifické, učia sa stáročia, no napriek tomu nenesú očakávaný efekt.

mantra

Účinné mantry sú jednoduché na opakovanie mien svätých, sledujú prírodný cyklus a navodzujú v nás túžbu obsiahnuť našu duchovnú podstatu, podstatu dobra. Mantra GUARANGA je založená na niekoľkonásobnom prečítaní, dôslednom dýchaní, recitovaní, preciťovaní zážitku a sledovaní svojho stavu. Je dôležité vnímať zvuky, nebáť sa. Radi vás týmto transcendentálnym svetom plným tajomstiev prevedieme, dokonca u nás nájdete aj ukážky hudby. Mantra určite nie je módny výstrelok, ale plnohodnotná duchovná činnosť, ktorá nás prevedie naším vnútorným svetom. Radi vás nasmerujeme, ako potrebujete – na našej webovej stránke meditácia.