Služby

Zrušenie spoločnosti spôsobom likvidácia

Likvidácia firmy sa zaraďuje medzi úspešne spôsoby ukončenie podnikateľskej činnosti. Počas tohto procesu likvidácie sa pripravujete na samotný zánik vašej firmy či spoločnosti. Likvidáciou sa snažíte dosiahnuť trvalý a nenávratný zánik vašej firmy, a teda zároveň aj z súčasnej podnikateľskej činnosti. Úspešná likvidácia sa konči vymazaný spoločnosti s obchodného registra. Po skončení likvidácie prestáva spoločnosť existovať. Dôvody prečo vôbec podnikatelia do likvidácia vstupujú sa môžu podstatné líšiť. Najčastejšími dôvodmi môžu byť napríklad odchod na penziu či nezáujem viesť a vykonávať konkrétnu podnikateľku činnosť.

Firma

Likvidácia sa vykonáva pri rôznych formách podnikania. Vykonávať sa môže v akciovej spoločnosti, komanditnej spoločnosti či v spoločnosti s ručením obmedzením. Najčastejšie sa realizuje práve v poslednej menovanej spoločnosti s ručením obmedzeným. Vstup do likvidácie musí byť vzájomným rozhodnutím všetkých spoločníkov, ktorí sú pevnou súčasťou spoločnosti s ručením obmedzeným. Práve spoločníci rozhodujú o tom či ich spoločnosť do likvidácie vstúpi alebo nie. Predsa len sú to ich vklady, ktoré tvoria celkove imanie spoločnosti. Počas samotného procesu likvidácie sa snažíte vysporiadať isté záležitosti, ktoré sa týkajú samotnej spoločnosti.

firma

Likvidácia vám dáva priestor na usporiadanie urovnanie všetkých zväzkoch či nejakých dlhov, ktoré môžu vašej spoločnosti prináležať. Na samotný priebeh dohľadá preverená osoba, ktorá sa nazýva likvidátor. Likvidátor zodpovedá sa celkový priebeh likvidácie. Jeho úlohou je informovať všetkých veriteľov, úrady či inštitúcie o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie a za onedlho bude zrušená. Tiež sa stará o to, aby všetci spoločníci boli včas informovaný o priebehu likvidácie. Po úspešnom ukončení likvidácie mu prináleží aj finančná odmena vo výške 1500€.