Nezařazené

Predaj podielu v spoločnosti s ručeným obmedzeným

Predaj podielu v S.R.O

Ak ste sa rozhodli predať svoj obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným tak na to iste máte pádny dôvod. Najčastejšie to býva odchod na dôchodok alebo nenaplnenie vašich podnikateľských cieľov. Svoj podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným môžete previesť na iného spoločníka vo firme alebo na osobu, ktorá zatiaľ v spoločnosti nefiguruje.

Predaj

Okrem fyzickej osoby môžete svoj podiel previesť aj na právnickú osobu, čiže to môže byť nejaký subjekt alebo inštitúcia. Obchodný podiel sa v niektorých prípadoch môže aj rozdeliť na viaceré časti. Taktiež sa váš podiel môže previesť na viac ako jednu osobu. Samozrejme je to povolené len vtedy ak tak umožňuje a schvaľuje spoločenská zmluva. O vašom potencionálnom predaji obchodného podielu by mali vedieť všetci spoločníci. Preto predtým, ako predáte svoj obchodný podiel tak musí zasadnúť valné zhromaždenie, ktorého sú súčasťou všetci spoločníci vo firme vrátane vás. Valné zhromaždenie, teda všetci spoločníci musia odsúhlasiť predaj vášho obchodného podielu. Následne sa spíše zápisnica o súhlase všetkých spoločníkov a tiež prezenčná listina všetkých členov. Ak podnikáte sám a nemáte žiadnych spoločníkov tak o predaji podielu rozhodujete logicky výlučne sám.

Dokumenty

Treba dať na pozornosť, že spoločnosť, v ktorej podiel predávate nesmie mať žiadne dlhy. Aj osoba, na ktorú sa podiel prepisuje musí spĺňať iste podmienky. Nesmie mať nedoplatky na daniach. Po schválení všetkých spoločníkov môžete zahájiť prevod za pomocí zmluvy o prevode obchodného podielu. Na zmluve sa budú nachádzať všetky potrebné osobné údaje oboch strán a tiež notárom overené podpisy prevodcu tak aj nadobúdovateľa. Každý prevod obchodnej spoločnosti sa musí zapísať do obchodného registra. Každý nový spoločník musí uhradiť minimálny vklad. Tento vklad prestavuje základné imanie jedného spoločníka, ktoré je vo výške minimálne 750 eur.